Xem bói đoán mệnh tính số giàu nghèo

Tử vi bói toán đoán mệnh tính số giàu nghèo là một dạng tâm linh dự đoán về tương lai cuộc đời một con người. Một quẻ bói có thể cho bạn biết về vận mệnh, giàu sang phú quý. Phương pháp xem này phù hợp cho cả Nam và Nữ lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng.

Ngày sinh: 10-01-1990