stt về tình yêu

Đăng bởi: Tường Vi lúc 17:51 29/03/2017
Status đau lòng Em đã yêu một người hơn cả bản thân mình...

Em nhận ra, trên đời này may mắn nhất là tìm được một người để yêu hơn cả bản thân mình. Phàm chính vì việc gì cũng lấy cá nhân làm nhất, mà không ít người hóa ngông cuồng, mê muội, si dốt. Chỉ người không được ai yêu mới quay sang suy tôn bản thân mình là trên hết. Chỉ người không thể hiểu nổi bản thân mới có nhu cầu tìm người hiểu mình, rồi gào rú lên rằng không-ai-hiểu-em.

  •